Tư vấn lựa chọn công nghệ, thiết bị phun phủ nhiệt

Giải pháp tối ưu để đối phó với khủng hoảng kinh tế

Tư vấn lựa chọn vật liệu phun phủ nhiệt

Praxair cung cấp giải pháp về vật liệu phù hợp với ứng dụng của khách hàng

Tư vấn lựa chọn vật liệu phun phủ nhiệt

Praxair cung cấp giải pháp về vật liệu phù hợp với ứng dụng của khách hàng

Phun phủ nhiệt - Công nghệ của tương lai

Phục hồi các chi tiết, phụ tùng, cấu kiện bằng phương pháp phun phủ nhiệt

1 thg 5, 2013

Ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt

Ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt 
 

Công nghệ phun phủ nhiệt đã được sử dụng cách nay gần 20 năm (1995) trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam việc hiểu và tiếp cận với công nghệ này còn rất hạn chế. Mời bạn xem bài viết này để hiểu rõ hơn về ứng dụng của công nghệ phun phủ nhiệt - vốn được mệnh danh là "Công nghệ giúp đối phó với khủng hoảng kinh tế"

Ứng dụng công nghệ phun phủ nhiệt

 
Facebook Chat